ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
ถั่วป่านทอง ถั่วทอดมันเค็มสะใจ อร่อยง่าย ๆ รายได้เรือนแสน
20 ก.ย. 2562

             นางประมวล พลพุทธา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง กล่าวว่า ในอดีตหมู่บ้านส่วนใหญ่เราได้ทำการปลูกถั่วลิสงเป็นหลัก คนในชุมชนปลูกถั่วลิสงและขายให้พ่อค้าคนกลางกิโลละ 5-6 บาท ต่อมาได้มีอาจารย์มาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์แปรรูปถั่วลิสงสอนวิธีการถนอมอาหาร ซึ่งตอนนั้นมี 5 ตัว ถั่วตัด ถั่วทอดทราย ถั่วทอดเค็ม ถั่วแผ่น ถั่วทอดแก้ว เมื่อเห็นเราทำได้ในปี 2532 จึงได้ทำเป็นระบบกลุ่มซึ่งตอนแรกได้มีการร่วมทุนจากสมาชิก 35 คนคนละ 100 บาท เพื่อนำทุนเหล่านั้นผลิตภัณฑ์ดำเนินการ ถั่วทอดเค็มเป็นหนึ่งในถั่วที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ทางหน่วยงานสาธรสุขจังหวัดเลยให้ไปขอ อย. ก็ผ่านมา จนกลายเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชนและทางหน่วยงานพัฒนาชุมชนจึงได้นำถั่วเหล่าไปคัดสรรดาวจนได้ระดับ 4 ดาว

              ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการยกระดับตัวสินค้า เนื่องจากอดีตใช้ถุงพลาสติกแบบใส ๆ ธรรมดา ทางหน่วยงานเกษตรจึงได้ถุงให้สวยงามยิ่งขึ้นและได้มาตรฐานโดยใช้เงินทุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 60,000 บาทเนื่องจากทางกลุ่มมีงบไม่พอ แต่ทางหน่วยงานเกษตรได้นำถั่วของเราไปออกงานที่อุบลราชธานี ทำให้ต่อมาได้มีโอกาสไปขายในศูนย์ศิลปะชีพและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนมีสื่อจากหลายช่องมาทำรายการ อีกทั้งปี 2560 นายกรัฐมนตรีในตอนนั้นได้มาเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและทางกลุ่มได้นำถั่วนี้ไปออกบูธ ท่านนายกได้ชิมจึงและบอกว่านี้เป็นถั่วที่อร่อยที่สุดในโลกและจะผลักดันให้ขึ้นเครื่องให้ได้ นั้นจึงเป็นที่มาของการบินไทยที่ได้มีการสั่งถั่วจากลุ่มเกิดเป็นมูล 520,000 บาท

             ซึ่งที่เป็นจุดเด่นของถั่วป่านทองคือถั่วที่ปลูกในชุมชน นำถั่วมากระเทาะเปลือกแล้วมาคัดเมล็ดที่สวยงามเพื่อมาลวกน้ำร้อนและมาลอกเยื่อและโรยเกลือไอโอดีน ส่วนน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำโอลีนซึ่งเป็นน้ำมันพืชที่ทำมาจากปาล์มมาทอด เหมาะกับไปเอาไปบริโภค ทำให้เกิดเป็นถั่วทอดที่รสชาติกรอบมันอร่อย

               นอกจากนี้เครื่องยนต์โรงงานต้นแบบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน(ถั่วป่านทอง) ณ โรงงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าเทคโน(ถั่วป่านทอง) หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด /นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามนโยบายรัฐบาลที่จะทำให้ชุมชนมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป            

              ทั้งนี้ เพื่อเป็นผลต่อยอดการผลิต เดิมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน เริ่มต้นการผลิตด้วยมือจนได้รับการยอมรับของตลาด และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนได้รับงบประมาณจำนวน 25 ล้านบาท มาสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารโรงงาน และได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตได้มากกว่า 500 ถุงต่อวัน

               ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารโรงงาน เพื่อจัดทำเป็นโรงงานต้นแบบวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนเครื่องจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามนโยบายรัฐบาลที่จะทำให้ชุมชนมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

                โดยทุกวันนี้มีรายได้ต่อเดือนผลิตได้ 3-4 ตัน ขายตันละ 140,000 - 150,000 บาท โดยทั้งหมดขายถึง 500,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว ซึ่งตอนนี้ได้มีการวางขายโอทอปซิตี้หลังสถานนีตำรวจ โอทอปศาลากลาง บ้านเนยสดและประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนต่างจังหวัดเราก็ยังสั่งซื้อนอกพื้นที่จำนวนมากอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558