ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
(คลิป) กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7
27 มิ.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 : MGMAC 2019 ส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบอาเซียนในระดับเมือง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 หรือ The 7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC 2019) ซึ่งกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบอาเซียนในระดับเมืองโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์การบริหารเมืองของผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ โดยการประชุมจะจัดขึ้น ณ เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน และหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามหลักการของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship) ทั้งนี้ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย พิธีเปิดการประชุมโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จากนั้นเป็นการประชุมโต๊ะกลมระหว่างผู้นำเมืองหลวงเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินโครงการของเมือง ตามเสาหลักของอาเซียน 3 เสา ได้แก่ 1.ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558