ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
เปิดตัว Xinhua Thailand Channel
01 ก.พ. 2559

          นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน  พร้อมด้วย นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และนายหมิง ต้า จุน ผู้อำนวยการสำนักข่าวซินหัวประจำประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานเปิดเว็บไซต์ Xinhua Thailand Channel (http://th.news.cn) ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข่าวสารที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นภาษาจีน ให้กับชาวเน็ตจีนนับร้อยล้านคน นักธุรกิจจีนที่ลงทุนในประเทศไทย นักศึกษา นักธุรกิจจีนที่ทำงานในไทย ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับไทยเป็นภาษาจีน โดยพิธีเปิดตัวมีขึ้นที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558