ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
“ชีวิตนี้น้อยนัก”
05 ม.ค. 2559

             -ตลอดเวลา 365 วันของปีที่ผ่านมา ท่านมีชีวิตลอดมาและมีโอกาสได้ต้อนรับปีใหม่ ใน พ.ศ.2559นี้

 ถือว่าท่านเป็นบุคคลผู้โชคดี เพราะบางท่านต้องจากเราไปในห้วงเวลาที่ผ่านมา ขอพวกเราผู้โชคดีได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่

             -สำหรับปีที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ไทย และวงการคณะสงฆ์ต้องจารึกและจดจำว่า วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็นวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ณ เมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหารซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างก็ได้น้อมถวายอภิสัมมานสักการะแด่พระองค์เป็นครั้งสุดท้ายนับแต่นี้เป็นต้นไปคงเหลือแต่พระเกียรติคุณความดีของพระองค์ท่านที่จะอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

           - เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย เราชาว อปท.นิวส์จึงขอน้อมนำบทนิพนธ์ของพระองค์ท่านในเรื่อง “ชีวิตนี้น้อยนัก” บางช่วงบานตอนมานำเสนอต่อท่านผู้อ่านเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในปี พ.ศ.2559 นี้ ซึ่งพระองค์ได้ยกเอาพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งมาเป็นบทนำว่า

“ อัปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุธีรา ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก”

             พระองค์ได้ขยายความว่าทุกชีวิต ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้ คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียว แต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปัจจุบัน และชีวิตในชาติอนาคต “ชีวิตนี้น้อยนัก”หมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนัก สั้นนัก ชีวิตคืออายุ ชีวิตในปัจจุบันชาติของแต่ละคนอย่างยืนนานก็เกินร้อยปีได้ไม่เท่าไหร่ ซึ่งก็ดูราวเป็นอายุที่ไม่ยืนมากนัก แม้ไม่นำไปเปรียบเทียบกับชีวิตที่ต้องผ่านมาแล้วในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วนนับปีไม่ได้ และชีวิตที่จะต้องเวียนวนเกิดตายต่อไปอีกในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วน นับปีไม่ได้อีกเช่นกันที่ปราชญ์ท่านว่า “ชีวิตนี้น้อยนัก”นั้น ท่านมุ่งให้เปรียบเทียบกับชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วน และชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนอีกเช่นกัน สำหรับผู้ไม่ยิ่งด้วยปัญญา ไม่สามารถพาตนพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้

            -ทุกชีวิตก่อนแต่จะได้มาเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในปัจจุบันชาติต่างเป็นอะไรต่ออะไรมาแล้วมากมาย แยกออกไม่ได้ว่ามีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้าง ทำกรรมใดก่อน ทำกรรมใดหลัง ทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลาย ย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ ชีวิตนี้อย่างประมาณไม่ได้ และกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้นย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการ แม้ว่าผลจะไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่อาจเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทำแล้วก็ตาม แต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่ แม้เหตุได้กระทำแล้ว

            -มีเหตุย่อมมีผล - เมื่อเมื่อทำเหตุย่อมได้รับผล และผลย่อมตรงตามเหตุเสมอ ผู้ใดทำผู้นั้นจักเป็นผู้รับผล เที่ยงแท้แน่นอน”

            -นี่คือบทนิพนธ์บางตอนของพระองค์ท่าน  ที่เราชาว อปท.นิวส์เห็นว่า เป็นบทนิพนธ์ที่ทรงคุณค่ายิ่งและเข้ากับสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการถวายอภิสัมมานสักการะแด่พระองค์เป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์ท่านได้ใช้ชีวิตที่พระองค์เห็นว่า น้อยนักบนโลกใบนี้ ด้วยการบำเพ็ญกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ เป็นประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ตลอดชีวิตของพระองค์ท่าน

            -เมื่อปีพ.ศ. 2558 ผ่านพ้นไป ปีพ.ศ. 2559 ได้ย่างก้าวเข้ามาแทนที่ กาลเวลาได้หมุนไปตามวงโคจรของโลกในระบบสุริยะจักรวาล แต่กาลเวลาที่ผ่านพ้นไปนั้นไม่ได้ผ่านพ้นไปเฉย ๆ แต่ได้กลืนกินสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ไปด้วยทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เช่นกันหมด คือ

           -“อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความทุกข์ และอนัตตา  ความไม่ใช่ตัวตนของเรา”ที่ชาวพุทธต่างเข้าใจในหลักแห่งสัจธรรมข้อนี้ดี
- เราชาว อปท.นิวส์  ทุกคนต่างตระหนักในชีวิตที่ว่า น้อยนิด และทุกคนก็ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งสัจธรรมความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ว่าเราจะอยู่ได้อีกนานสักเท่าใด ก็ไม่มีใครทราบ แต่ที่สำคัญเรามีปณิธานที่แน่วแน่ที่จะทำสื่อให้มีคุณภาพ และนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

           -บทบาทของเราในด้านศาสนาและวัฒนธรรมเราได้ใช้หน้า 7 ทั้งหน้าของ อปท.นิวส์ในการนำเสนอข่าวสารที่เป็นสารเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมภายใต้คอลัมน์ว่า “วิถีธรรม วิถีพุทธ” โดยได้นำเสนอมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 และจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

           -ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกันจัดทำหนังสือชื่อ “องค์กรคณะบริหารสงฆ์2558”  เป็นหนังสือขนาดความหนา 98 หน้า ที่ได้รวบรวมสารเกี่ยวกับ ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์ ประวัติเจ้าคณะภาคต่าง ๆ ทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุต ความเป็นมาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและทำเนียบผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อถวายแด่คณะสงฆ์มอบและบอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสืบสานปณิธานในการสนับสนุนส่งเสริม และเผยแผ่หลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในอีกช่องทางหนึ่งด้วย

           -ที่สำคัญยิ่งเราชาว อปท.นิวส์ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากบรรดาพระมหาเถระทั้งหลายในฝ่ายบริหารองค์กรคณะสงฆ์ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และข้อเสนอแนะที่ทรงคุณค่าในการทำงานจนทำให้หนังสือเล่มดังกล่าวออกมาได้สมบูรณ์ที่สุด สิ่งที่เราชาว อปท.นิวส์ภูมิใจและถือเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานในครั้งนี้คือได้รับความเมตตาอนุเคราะห์บท“ อนุโมทนากถา” จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  และ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์พฺรหฺมคุตโต ป.ธ.9) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตจนทำให้หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่าและสมบูรณ์ที่สุด

           -และอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จลงได้คือ นายพนม ศรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และทีมงานของท่านที่ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดพิมพ์ทำให้หนังสือเล่มนี้มีทั้งสารและข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นใช้ประโยชน์เป็นคู่มือทางการบริหารงานคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี

            -ปี พ.ศ. 2559นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการและองค์กรเอกชนอีกหลายแห่งที่มีส่วนสนับสนุนทั้งงบประมาณและข้อมูลอาทิบริษัท คอนเชิร์ฟ สยาม จำกัด วัดโพรงอากาศ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  โครงการเสาหลักเพื่อแผ่นดิน   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพอ.)  บริษัท เซนต์เมดิคอล(คริติคอลแคร์) จำกัด รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เราต้องอาศัยข้อมูล ทั้งภาพและเนื้อหาในการจัดทำ จึงถือว่าทุกท่าน ทุกองค์กรที่กล่าวต่างมีส่วนร่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาก้าวต่อไปของเราคือการจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อเป็นสะพานบุญ –สะพานธรรม ให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกันในนามมูลนิธิ “มูลนิธิหนังสือพิมพ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือมีชื่อย่อว่า “มอปท” ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตจดทะเบียนต่อนายทะเบียน   มูลนิธิดังกล่าวนี้ จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์และเจตนามุ่งมั่นในการทำนุบำรุง และเผยแผ่พระพุทธศาสนา และบำเพ็ญสารณประโยชน์ต่าง ๆ ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองไม่ว่ารูปแบบใด ๆ

  • ก้าวใหม่คือก้าวของ ยุคดิจิตอล ยุคของข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเพียงแค่ปลายนิ้วมือสัมผัสกับแป้นพิมพ์หรือแป้นโทรศัพท์เท่านั้น
  • ดังนั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแต่เราจะบริหารจัดการอย่างไรเท่านั้น  ซึ่งในยุคนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงจำเป็นต้องใช้สื่อต่าง  ๆ เข้ามาช่วยในการเผยแผ่ เช่น   ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ผ่าน Facebook, หรือ  Line เป็นต้นเข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ หากรอเวลาให้คนเข้ามาวัดและฟังพระเทศน์ดังเช่นสมัยก่อน อาจจะล้าสมัยเกินไป  ถึงวันนี้บอกว่า จำเป็น                                                                                                                                                   - เรา ชาว อปท.นิวส์ตระหนักในภารกิจหน้าที่นี้ดี จึงได้จัดตั้งมูลนิธิฯขึ้นมาเพื่อระดมทุนในการเผยแผ่ และเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ-สะพานธรรม สื่อสารข้อมูลไปยังทุกท่าน.
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558