ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง
21 ส.ค. 2561

           นายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ด้วยจุดเด่น ธาราบำบัดด้วยน้ำแร่อุ่น เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มาเสริมการรักษา ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558