ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จัดวิ่งการกุศลจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
20 ส.ค. 2561

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด  (มหาชน) (“SPRC”) จัดงานวิ่งการกุศล “RUN FOR YOU”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย SPRC จัดวิ่ง     การกุศลครั้งนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิ่งที่รักสุขภาพทั่วประเทศไทยกว่า 2,000 คน

"การจัดวิ่งครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ทำความดีช่วยเหลือสังคม และเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยสู่สาธารณะชน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภาระกิจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสมอมา SPRC เชื่อว่ากิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขและสนุกสนานมากที่สุด"

สำหรับรายได้ทั้งหมดจากการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย   บริษัทฯ ได้มอบเงินจำนวน 1,130,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558