ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ดีป้าเร่งเครื่อง 9 โครงการ ปั้นบุคลากร-ชุมชนต้นแบบ
19 ก.ค. 2561

“ดีป้า” เดินหน้า 9 โครงการสำคัญภายในสิ้นปีนี้ ดันต่องานใหญ่ “Thailand Big Bang 2018” โชว์เคส “ไทยแลนด์บิ๊กดาต้า” สร้าง certified IT professional อีก 5,000 คน พร้อม 22 ชุมชนต้นแบบการใช้นวัตกรรม

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ดีป้ามีภารกิจหลักคือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ตั้งเป้าดำเนินโครงการไว้ 9 โครงการสำคัญในสิ้นปีนี้ ได้แก่ 1.การจัดงานมหกรรม Thailand Big Bang 19-23 ก.ย.2561 เพื่อสร้างความตื่นตัวและให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ใช้งบประมาณ 120 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากรวมงานโรดโชว์ที่จะจัดอุ่นเครื่องก่อนที่จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา และระยอง ใช้เงินงบประมาณราว 190 ล้านบาท

2.โครงการสนับสนุน certified IT professional ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างดีป้ากับหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ อาทิ ไมโครซอฟท์, ซิสโก้ เป็นต้น โดยดีป้าจะสนับสนุนค่าสอบให้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่สอบผ่าน เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีทักษะไอทีในระดับมาตรฐานสากลให้กับอุตสาหกรรม ตั้งเป้าสิ้นปี 5,000 ราย

3.โครงการพัฒนา co-certificate ร่วมกันระหว่างดีป้ากับเอกชนเพื่อกำหนดมาตรฐานกลางตามความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะประกาศได้ 2 หลักสูตร 4.โครงการ 400 ไอเดียสตาร์ตอัพ โดยให้นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ ส่งผลงานเข้ามา ทีมที่ผ่านคัดเลือกจะให้เงินสนับสนุน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนพัฒนาผลงานเข้าประกวดโครงการบ่มเพาะสตาร์ตอัพ อาทิ ของดีแทค, ทรู และตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.เพิ่มสำนักงานสาขาอีก 4 แห่ง ที่ศรีราชา อุบลราชธานี พิษณุโลก และหาดใหญ่ โดยจะมีการพัฒนาที่ชัดเจนร่วมกับชุมชน 6.โครงการสร้าง 22 ชุมชนต้นแบบ หรือ “ดิจิไทซ์ชุมชน” ที่จะนำนวัตกรรมไปใช้ โดยจับคู่ความต้องการของชุมชนกับสตาร์ตอัพที่มีศักยภาพ อาทิ การบริหารจัดการข้าวโพดด้วยเทคโนโลยี IOT ที่อำเภอแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่

7.ยกร่างรายละเอียดความต้องการ (requirement) แผนการพัฒนาโครงการสมาร์ทซิตี้ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 8.โครงการพัฒนาดาต้าแพลตฟอร์มของจังหวัดภูเก็ตที่จะใช้พัฒนาสมาร์ทซิตี้ และ 9.ดาต้าแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของเชียงใหม่

ผู้อำนวยการดีป้า เปิดเผยด้วยว่า ดีป้าได้เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการงบประมาณใหม่ทั้งหมด โดยใช้การจับคู่ระหว่างชุมชนกับผู้พัฒนา เพื่อให้เอกชนเป็นคนขับเคลื่อน เกิดโมเดลการพัฒนาแบบยั่งยืน เช่น บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง ขอนแก่นพัฒนาเมือง เป็นต้น

สำหรับงบประมาณในปี 2561 ดีป้าได้รับอนุมัติ 86.2 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับการบริหารสำนักงานเท่านั้น แต่เพิ่งได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จากงบประมาณบิ๊กร็อก สำหรับปีงบประมาณ 2561 ใน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วงเงิน 788 ล้านบาท โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการเติบโตของดิจิทัลสตาร์ตอัพ วงเงิน 280 ล้านบาท โครงการ Coding Nation จำนวน 210 ล้านบาท และโครงการสถาบัน IOT จำนวน 300 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะยาวที่มีงบประมาณผูกพัน 2-3 ปี อาทิ โครงการสถาบัน IOT เริ่มสร้างในปี 2562 เสร็จในปี 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดให้เอกชนมาร่วมลงทุน

ส่วนงบประมาณปี 2562 ดีป้ายื่นขอไป 5,000 ล้านบาท แต่ในเบื้องต้นได้อนุมัติมา 1,200 ล้านบาท สำหรับจัดงาน World Expo ที่ดูไบ 590 ล้านบาท งบฯ ผูกพันโครงการสถาบัน IOT อีก 300 ล้านบาท ที่เหลืออีกราว 300 ล้านบาทสำหรับงบการบริหารสำนักงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558