ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินหน้าขยาย เปิด PEA SHOP ในห้างสรรพสินค้า
01 ก.พ. 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินหน้าขยาย เปิด PEA SHOP  ในห้างสรรพสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ในการรับชำระค่าไฟฟ้าและการให้บริการอื่นๆ อาทิ การขอมิเตอร์ใช้ไฟ งานเกี่ยวกับมิเตอร์ การแก้ไขประวัติผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ด้วยบริการแบบ One Touch Service ที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ครั้งเดียว ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ PEA ซึ่งเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Organization) เพื่อให้สามารถเลือกใช้ช่องทางติดต่อกับ PEA ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ไฟฟ้าและตอบสนองวิถีชีวิตในสังคมเมืองที่มีเวลาจำกัด

​PEA Shop ณ ศูนย์การค้า ห้าง Big C จ.ระนอง  ถือว่าเป็นมิติของการให้บริการด้วยแนวคิด      “PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต” แสงสว่างยังนำมา ซึ่งความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคงและความปลอดภัยให้สังคม ยกระดับมิติการบริการให้ทันสมัยครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย และสนองนโยบายผู้ว่าการ PEA โดยที่ PEA เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30-18.00 น. PEA หวังว่าการเปิด PEA Shop แห่งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย อีกทั้งเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟในการรับชำระค่าไฟฟ้าและการให้บริการอื่นๆ ที่ PEA ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องสนองนโยบาย “มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้” นึกถึง PEA โทร.1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558