ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
สหภาพทีโอที นำโดยนายพงศฐิติ พงศ์ศิลามณี และตัวแทนพนักงานจำนวน 80 คนยืนหนังสือเพื่อ ติดตามเรื่องคลืน 2300 MHz
14 ธ.ค. 2560

วันที่  13 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 น.สหภาพทีโอที นำโดยนายพงศฐิติ พงศ์ศิลามณี และตัวแทนพนักงานจำนวน 80 คนยืนหนังสือเพื่อ ติดตามเรื่องคลืน 2300 MHz จากการที่ กสทช. รับปากว่าจะรีบดำเนินการเข้าคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ยืนเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560เพิ่อให้ ทีโอที ดำเนินการตามข้อตกลง  นายอนุชิต ธูปเหลือง รองประธาน  ให้ข้อมูลเพิ่ม ต่อนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธการ กสทช. ดังนี้ เมื่อ กสทช.อนุญาตให้ ทีโอที ใช้คลื่นความถี่ 2300 MHzจำนวน 60 MHz เพื่อให้บริการด้านเสียงข้อมูลและพหุสื่อโดยใช้เทคโนโลยี LTE และใช้งานได้ทั่วประเทศซึ่งใบอนุญาตมีอายุถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 และ ทีโอที ได้เตรียมนำคลื่นความถี่  2300  MHz  มาใช้ดำเนินธุรกิจและในการที่ ทีโอที ได้ส่งเรื่องหารือ สคร.ในประเด็นร่วมทุน ก็ได้รับ
คำตอบจาก สคร.เรียบร้อยแล้ว  แต่ในการหารือ กสทช. ในประเด็นตามมาตรา 46 ทั้ง ๆที่หารือพร้อมกับ สคร. กสทช.กลับไม่มีการตอบจนทำให้ ทีโอที ไม่สามารถลงนามสัญญาได้และสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้วันละกว่า 16 ล้านบาท อีกทั้งประชาชนยังไม่ได้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 2300 MHz

ดังนั้น  หาก กสทช. ตอบข้อหารือ ทีโอที ตามเวลาอันควรและไม่ดึงเรื่องไว้  ทีโอที  จะสามารถลงนามสัญญาเพื่อให้บริการบนคลื่น 2300 MHzได้แล้ว จึงน่าสังเกตว่า กสทช.ทำเช่นนี้เพื่อปิดกั้น ทีโอที หรือค่ายใดให้ดึงเรื่องเพื่อสกัดกั้นคู่แข่ง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558