ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กรมชลประทานติดเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี เร่งระบายออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด - คาดปริมาณน้ำจะลดลงสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้
24 พ.ย. 2560

จากสถานการณ์น้ำท่วมในจ.เพชรบุรี ทางกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี 12 เครื่อง อำเภอบ้านแหลม 6 เครื่อง รวมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีรวมทั้งสิ้น 34เครื่อง และคลองสาขาต่างๆ ในเขตอำเภอบ้านแหลมอีก 6 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรืออีก 22 ลำ ติดตั้งในแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวกระสอบทราย และใช้รถแบคโฮเสริมคันดินบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีมีแนวโน้มลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม คาดว่าปริมาณน้ำจะลดลงสู่ภาวะปกติภายใน 3-4 วันนี้

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่เมืองเพชรบุรี เกิดจากฝนตกหนักทางตอนบนของลำน้ำห้วยแม่ประจันต์ ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำเพชรบุรี ทำให้มีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีเป็นจำนวนมาก ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์แต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่ระดับเก็บกัก แต่ได้มีการระบายน้ำเพียงวันละ 4.50 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น กรมชลประทานได้ใช้เขื่อนเพชรในการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการหน่วงน้ำส่วนหนึ่งไว้บริเวณเหนือเขื่อน และควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ในเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่างมากนัก พร้อมกับเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดต่อไปแล้ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558