ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กฟน. ร่วมสืบสาน 9 โครงการ ตามรอยพ่อ
04 ต.ค. 2560

           การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมสืบสาน 9 โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เดินตามรอยพระบาทในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส มีวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินโครงการในพระราชดำริฯ ในเขตจำหน่ายของ กฟน. แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ซึ่งโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นั้นมีมากมายหลายโครงการ ล้วนเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนชาวไทย สำหรับ กฟน. ได้สนับสนุนโครงการสำคัญที่ในพื้นที่ให้บริการคือกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อร่วมสืบสาน 9 โครงการ ได้แก่
1. โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
2. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
3. โครงการถนนหยดน้ำและโครงการสะพานพระราม 8
4. โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี
5. โครงการบึงพระราม 9 และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 - 2537
7. โครงการพระดาบส
8. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็มเขตตำบลบางไผ่ฯ
9. โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ

           โดย กฟน. ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ภายใต้แนวคิด "กฟน. ร่วมสืบสาน 9 โครงการตามรอยพ่อ" ขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทตลอดไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558