ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ประชุมเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน
19 พ.ย. 2558

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เช้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน( AEC)พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม(ด้านอำนวยการ)เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558