ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กฟน. มอบบริการด้านระบบไฟฟ้าที่รวดเร็ว ฉับไว ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว
16 มี.ค. 2560

         การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมยกระดับคุณภาพงานบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการ ต่าง ๆ ทางด้านระบบไฟฟ้าจาก กฟน. ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว โดยไม่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ อีกต่อไป หากผู้ขอรับบริการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า 

         นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ที่รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้พัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับบริการต่าง ๆ จาก กฟน. จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอรับบริการต่าง ๆ มากมาย เช่น บัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนตัวจริง สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการถ่ายสำเนา เป็นต้น ซึ่ง กฟน. ได้ตระหนักถึงความไม่สะดวกดังกล่าว ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงระบบการขอรับบริการ จากที่ต้องเตรียมเอกสารมากมายในอดีต เหลือเพียงการใช้บัตรประชาชนตัวจริงเพียงใบเดียวในการมาขอรับบริการต่าง ๆ จาก กฟน. ได้แก่ 1) การขอใช้ไฟฟ้าใหม่ 2) การขอใช้ไฟฟ้าเพิ่ม 3) การเปลี่ยนชื่อ/โอนสิทธิเจ้าของมิเตอร์ 4) การขอต่อไฟฟ้ากลับ 5) การขอเลื่อนมิเตอร์ 6) การขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า/การตัดฝาก และ7) การขอย้ายเสา/สายไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับบริการต่าง ๆ จาก กฟน. สามารถติดต่อได้ที่ กฟน. เขตได้ทุกสำนักงานเขต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558