ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
จ.ลำปางพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 4 คน จากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน
14 ก.ย. 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 4 คน โดยสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 1,844 คน อยู่ระหว่างรักษา 70 คน รักษาหายกลับบ้านสะสม 1,760 คน และเสียชีวิตสะสม 14 คน

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เวลา 09.00 น. ของวันเดียวกัน จังหวัดลำปางวัคซีนไปแล้ว 314,035 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 209,674 คน เข็มที่ 2 จำนวน 99,988 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 4,373 คน รวมจำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 209,674 คน

จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการ DMHTT คือ D-Distancing อยู่ห่างกัน 1- 2 เมตร, M-Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย , H-Hand wash หมั่นล้างมือ, T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ ,T- Thai Chana ใช้แอปฯ ไทยชนะ และอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร. 093 140 8023 เวลา 08.30 -16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558