ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
จ.ลำปาง รพ.สต.ต้นธงชัย เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเสี่ยง 608 ต่อเนื่อง
14 ก.ย. 2564

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย (รพ.สต.ต้นธงชัย) อำเภอเมืองลำปาง มีประชาชนกลุ่มเสี่ยง 608 ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัยจำนวนกว่า 200 คน เข้ารอรับรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้นำชุมชน ช่วยให้บริการอำนวยความสะดวก

นางนรกมล ขันตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย กล่าวว่า การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธงชัยที่มีจำนวนประชากรประมาณ 16,000 คน หากนับรวมกับวันนี้มีประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วมากกว่า 50 % โดยจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนของจังหวัดและกระทรวงของสาธารณสุข ซึ่งวัคซีนโควิด-19 ที่ประชาชนจะได้รับเข็มแรกคือ Sinovac และเข็มที่ 2 คือ AstraZeneca โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา โดยจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูง ใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม แต่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ของโรค

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558