ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
บางจากตอกย้ำผู้นำพลังงานหมุนเวียน ชี้ช่องลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น
04 พ.ย. 2559

          นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บรรยายเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศญี่ปุ่น โดยยกตัวอย่างการเข้าไปลงทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทบางจากฯ เพื่อพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 236 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 194 เมกะวัตต์) เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำพลังงานหมุนเวียน

          นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า การเข้าไปลงทุนดังกล่าวได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีมาตรการสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff และเป็นประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ รวมทั้งมีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ที่ยาวกว่าในประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตามประเทศญี่ปุ่นมีแผนเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายอย่าง เช่น สิทธิในการงดรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ในบางช่วงเวลา (Curtailment) การยกเลิกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าในรายที่ไม่สามารถทำสัญญาเชื่อมต่อไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้า และการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธีการประมูลเพื่อกระตุ้นการแข่งขันด้านราคาในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558