ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ทส. โดย TGO จับมือ CMU และ โรงงานต้นแบบในพื้นที่ EEC ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ
05 มี.ค. 2564
ทส. โดย TGO จับมือ CMU และ โรงงานต้นแบบในพื้นที่ EEC ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) และ โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันโทรี เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO CMU โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบของอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC (CE-EEC Model) ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวทางรูปแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และต้นทุนในภาคการผลิต ลดของเสีย รวมถึงลดการใช้ทรัพยากร พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนภายในประเทศ
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 เมษายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2564
พูดถึงวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นก็คงมีลีลาที่แตกต่างกันไป บ้างก็เดินไปอย่างเรียบง่ายก็มี บ้างก็มีลีลาชีวิตที่พลิกผันไปมาแต่ก็ใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทน และความจริงใจต่อการทำหน้าที่อย่างจิงจัง จนประสบความสำเร็จ ซึ่งอย่างหลังนี้เองซึ่งอย่างหลังนี้น่าสนใจ เพราะหล...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558