ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
นายกสมาคมผู้ค้าผู้ประกอบโรงบรรจุก๊าซหุงต้มพบอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน วอนรัฐช่วยแก้ปัญหา 3 ด้าน
12 ต.ค. 2559

          นายสุรพล รักษาธรรมเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าผู้ประกอบการธุรกิจโรงบรรจุก๊าซแอลพีจีเข้าพบนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อรับทราบนโยบายของกระทรวงพลังงาน พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา 3 ด้าน คือ ปัญหาขาดแคลนพนักงาน,ออกกฎเข้มงวดรถขนส่งเพื่อความปลอดภัยและการบรรจุก๊าซข้ามยี่ห้อ
โดยกรณีการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุกแอลพีจีที่กรมขนส่งทางบกบังคับว่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 แต่พนักงานกลุ่มนี้หันไปขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ในบริษัทขนาดใหญ่แทน เพราะมีรายได้มากกว่า ทำให้โรงบรรจุประสบปัญหาในการหาพนักงานขับรถยากมาก
          นอกจากนี้ยังประสบปัญหาขาดแคลนพนักงานที่มีบัตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงบรรจุก๊าซตามกฎหมายขั้นต่ำโรงละ 1 คน เมื่อพนักงานคนดังกล่าวออกจากงานก็เกิดการขาดแคลน ดังนั้น อาจต้องมีโรงละมากกว่า 1 คนหรืออาจหาแนวทางเพื่ออกบัตรพนักงานให้ง่ายขึ้น อาทิการอบรมและสอบผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
          นอกจากนี้ที่ผ่านมามีปัญหาการลักลอบบรรจุ LPG ข้ามยี่ห้อขึ้น เพราะปริมาณถังก๊าซฯ ปตท.เกิดปัญหาขาดแคลนในระบบ โดยปัจจุบันพบว่า รถขนก๊าซฯนำถัง LPG หลายยี่ห้อมาให้โรงบรรจุก๊าซทำการบรรจุถึงแม้ว่า ตามกฎหมายห้ามโรงบรรจุทำการบรรจุข้ามยี่ห้อกัน  โดยหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายปรับ 5,000 บาท  แต่ก็ยังมีการดำเนินการ จึงต้องการให้กรมธุรกิจพลังงานรับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไข   

          นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กรมฯอยู่ระหว่างออกกฎหมายใหม่เพื่อเข้มงวดรถขนส่งก๊าซแอลพีจีให้มีมาตรฐานมากขึ้น โดยจะต้องมีรั้วปิดมิดชิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยจะให้โรงบรรจุก๊าซเป็นผู้ตรวจสอบ หากพบว่ารถขนส่งไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามจำหน่ายเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือจำคุก 1 ปี โดยกฎหมายฉบับใหม่ กรมฯอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป
          ส่วนปัญหาขาดแคลนพนักงานที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4กรมฯเตรียมหารือกับทางกรมขนส่งทางบกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
          สำหรับปัญหาบรรจุก๊าซข้ามยี่ห้อเพราะขาดแคลนถังก๊าซในระบบนั้นกรมธุรกิจพลังงานมีแนวคิดแก้ปัญหา โดยจัดทำถังก๊าซฯกลางขึ้นมา รวมถึงตั้งเป็นศูนย์ซ่อมถังก๊าซรวม ซึ่งจำนวนถังกลางนี้จะถูกส่งมาจากค่ายก๊าซแต่ละรายตามส่วนแบ่งในตลาด  โดยการบรรจุก๊าซยังเป็นไปตามยี่ห้อของตัวเอง แต่ในการซ่อมถังนั้นจะมีศูนย์ซ่อมร่วมกัน โดยโรงบรรจุจะต้องจ่ายเงินไว้เป็นกองกลาง สำหรับซ่อมถังกลางได้ทั้งหมด  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาถังก๊าซที่หมุนเวียนในระบบไม่เพียงพอได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558