ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม. ห่วงใยประชาชน ชวนเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 64
26 ม.ค. 2564

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน สำหรับปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 64 ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ โดยการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และการจุดประทัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว หากไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนพักอาศัย หรือประกอบกิจการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะปิดทำการในช่วงเทศกาลตรุษจีน อีกทั้งชุมชนที่บ้านเรือนมีลักษณะเป็นไม้เก่า และอยู่อาศัยหนาแน่น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและการลุกลามของไฟได้ง่าย
 
กรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้ การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องใช้ความระมัดระวัง มีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ โดยดูแลธูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง ให้มีลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้ว ก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่ง รวมถึงตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน มีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้ว ต้องปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย และต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหรือเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน ศึกษาถึงวิธีการใช้และถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัยใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน ทั้งนี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ปิดทำการ จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ หรือระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว และสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน โทร. 199 หากไฟลุกลามต้องรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 เมษายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2564
พูดถึงวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นก็คงมีลีลาที่แตกต่างกันไป บ้างก็เดินไปอย่างเรียบง่ายก็มี บ้างก็มีลีลาชีวิตที่พลิกผันไปมาแต่ก็ใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทน และความจริงใจต่อการทำหน้าที่อย่างจิงจัง จนประสบความสำเร็จ ซึ่งอย่างหลังนี้เองซึ่งอย่างหลังนี้น่าสนใจ เพราะหล...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558