ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนามพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยาน
26 ม.ค. 2564

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony) ผ่านระบบ Zoom โอกาสนี้ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว. ร่วมเป็นเกียรติ

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ วว.และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องโปรยสารฝนหลวงแบบกึ่งอัตโนมัติบนอากาศยาน รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญแต่ละหน่วยงานบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มี.ค. 2564
ความขัดแย้งทางด้านการเมืองในประเทศไทยนับเป็นปัญหาใหญ่มากว่า 10 ปี นับแต่การยึดอำนาจก่อการรัฐประหารเมื่อปี 2549 และถึงแม้ตลอดห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจุบัน ฝ่ายที่ควบคุมอำนาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยไปแล้ว2-3 ครั้งก็ตาม แต่คว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558