ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ทั่วไทยอากาศแย่ ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ปกคลุม 33 จังหวัด กทม.มีมลพิษอันดับ 9 ของโลก
21 ม.ค. 2564

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ณ 07:00 น. วันที่ 21 มกราคม 2564 ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ในทุกภาคของประเทศ ยกเว้นภาคใต้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

จังหวัดที่ค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ กรุงเทพฯ  จ.ปทุมธานี  จ.นนทบุรี  จ.นครปฐม  จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรปราการ  จ.พะเยา  จ.เชียงใหม่  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.อุตรดิตถ์  จ.สุโขทัย  จ.พิษณุโลก  จ.ตาก  จ.พิจิตร  จ.นครสวรรค์  จ.อุทัยธานี  จ.ลพบุรี  จ.สระบุรี  จ.สุพรรณบุรี  จ.ปราจีนบุรี  จ.สระแก้ว  จ.ฉะเชิงเทรา  จ.ราชบุรี  จ.ชลบุรี  จ.ระยอง  จ.หนองคาย  จ.นครพนม  จ.ขอนแก่น  จ.กาฬสินธุ์  จ.ร้อยเอ็ด  จ.ชัยภูมิ และ จ. นครราชสีมา

• ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 32 - 72 มคก./ลบ.ม.

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 35 - 108 มคก./ลบ.ม.

• ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 49 - 79 มคก./ลบ.ม.

• ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 38 - 55 มคก./ลบ.ม.

• ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 13 - 37 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 50 - 105 มคก./ลบ.ม. เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 51-89 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 69 พื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศ วันพรุ่งนี้ - 26 ม.ค. ฝุ่นละอองมีแนวโน้มสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทุกภาคของประเทศ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558