ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
“สุชาติ”อัดแคมเปญปีใหม่ให้นายจ้าง ลูกจ้าง อบรมด้านความปลอดภัยฯ ฟรี 10,000 ที่นั่ง
24 ธ.ค. 2563

“สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งลุย มอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดแคมเปญ “ฝึกฟรี         มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” ให้นายจ้าง-ลูกจ้างได้อบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 ที่นั่ง มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 “รักจากใจ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564  ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ที่เป็นพลัง และทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องแรงงาน ภายใต้แนวคิด สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2564 “รักจากใจ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า” ไว้ดังนี้

1) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ฟรี 2) การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร/คลอดบุตร/ฝากครรภ์ 3) การลดอัตราเงินสมทบเหลือร้อยละ 3 ระยะเวลา 3 เดือน 4) การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ร้อยละ 0 ต่อปีแก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน และ 5) ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ฟรี เพื่อให้พี่น้องแรงงาน ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน เข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในชีวิตตลอดไป   

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของขวัญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้น ขณะนี้ได้ประสานไปยังหน่วยงานฝึกอบรมผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรม ให้เตรียมการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” อาทิ หลักสูตร จป. ในระดับต่างๆ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ และหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ฟรี จำนวน 10,000 ที่นั่ง ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตอบรับเข้าร่วมแคมเปญแล้ว 190 หน่วยงาน ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการใดสนใจขอรับของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โทร. 0 2448 9128-39 เว็บไซต์ http://osh.labour.go.th/

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มี.ค. 2564
ความขัดแย้งทางด้านการเมืองในประเทศไทยนับเป็นปัญหาใหญ่มากว่า 10 ปี นับแต่การยึดอำนาจก่อการรัฐประหารเมื่อปี 2549 และถึงแม้ตลอดห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจุบัน ฝ่ายที่ควบคุมอำนาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยไปแล้ว2-3 ครั้งก็ตาม แต่คว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558