ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
MEA คว้าอันดับ 1 ระดับกรม รางวัลรัฐบาลดิจิทัล "DG Awards 2020"
03 ธ.ค. 2563

วันนี้ (3 ธันวาคม 2563) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563 "Digital Government Awards: DG Awards 2020" อันดับ 1 ระดับกรม ให้กับนายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะผู้แทน MEA จากผลงานพัฒนานวัตกรรมบริการทันสมัย  (MEA Smart Service) ณ สโมสรกองทัพบก วิภาวดี

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ ปลอดภัย พร้อม ๆ กับการให้งานบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมาปรับปรุงพัฒนางานบริการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครตามนโยบายรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ MEA จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดย MEA Smart Life Application นับเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ การแสดงผล และชำระค่าไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีฟังก์ชันการใช้งานการชำระค่าไฟฟ้าได้ทันทีผ่านบัญชีบัตรเครดิตทั้ง Master card และ Visa, การเชื่อมต่อกับนาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) ทำให้สามารถแจ้งเตือนชำระค่าไฟฟ้าได้ทันที การแสดงประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือนรูปแบบกราฟที่ดูง่าย มีการแสดงสถานที่ชำระค่าไฟฟ้า การสร้าง Bar code หรือ QR code ในการชำระค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนชำระค่าไฟฟ้าของ MEA การแจ้งประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง และระบบการแจ้งข่าวสาร นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการติดต่อสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมแสดงตำแหน่งกำหนดตามระยะทางได้ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล สถานีดับพลิง เป็นต้น

นอกจากนี้ MEA ยังได้จัดทำระบบงานบริการอื่น ๆ ในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วงการแก้ไขวิกฤตการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ที่ผ่านมา เช่น ระบบบริการออนไลน์ MEASY ที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า รวมถึงรับบริการขอติดตั้งไฟฟ้าใหม่ ขอติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว ขอเพิ่ม-ลดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ตลอดจนการของดการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวก็สามารถรับบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น ขณะที่การรับเอกสารต่าง ๆ ของ MEA เช่น ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้านั้น MEA ได้ดำเนินโครงการ MEA e-Bill เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถรับเอกสารในรูปแบบเอกสารออนไลน์ ผ่านทาง SMS หรือ Email ตลอดจน  MEA EV Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการตรวจสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า การจองหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และข้อมูลการชาร์จของผู้ใช้งาน โดย MEA ยังได้ให้ความสำคัญกับการจัดการระบบไฟฟ้า และระบบการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ในการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดย MEA พร้อมขับเคลื่อนนำเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการ มุ่งสู่ Thailand 4.0 นโยบายรัฐบาลดิจิทัล เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ภาคธุรกิจ รวมถึงร่วมขับเคลื่อนประเทศก้าวหน้าต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558