ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ชาวยะลาร่วมเดิน-วิ่ง การกุศลโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ยะลา เพื่อระดมทุนในการพัฒนาการศึกษา
22 พ.ย. 2563

ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายสีรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษา รมต.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โดยมีครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ว่าที่ร้อยตรี อับดุลรอแม การีอูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ยะลา กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อการศึกษาที่จัดขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้สนใจได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่วมกัน และเพื่อระดมทุนในการพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา โดยกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลในครั้งนี้ประกอบด้วย นักวิ่ง Fun Run 5.5 กิโลเมตร

 ทั้งนี้ ต้องขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และจะนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนเพื่อความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา และสร้างชื่อเสียงให้ชาวยะลาต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558