ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ประภัตรอัดงบกว่า200ล้านพัฒนาสะพานปลาภูเก็ต
04 พ.ย. 2563

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานองค์การสะพานปลาท่าเทียบเรือภูเก็ต ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต โดยมี ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา คณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ ดำเนินโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จำนวน 299,070,000 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง คืออาหารปลอดภัย (Food  Safety)  และส่งเสริมการส่งออก ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เพิ่มการจ้างงาน และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกสัตว์น้ำ รวมทั้งผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านการประมงทูน่าในภูมิภาค และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติของประเทศ  

        นายประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าให้กับประชาชนได้ อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่รวม 370 ไร่ ที่องค์การสะพานปลาได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ขอคืนพื้นที่ป่าดังกล่าวประมาณ 198 ไร่ ที่ทางองค์การสะพานปลาไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดังนั้น ตนในฐานะกำกับดูแลองค์การสะพานปลาจึงได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาร่วมกับผู้กอบการท่าเรือ โดยมีข้อสรุปร่วมกันที่จะพัฒนา ปรับปรุงท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่เร่งเจรจากับผู้เช่าที่หมดสัญญาแล้ว ให้ทำการรื้อถอนเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นตลาดค้าสัตว์น้ำครบวงจรต่อไป

       “จากการรับฟังในวันนี้เห็นถึงศักยภาพพื้นที่สะพานปลา ซึ่งต้องร่วมกันพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้อยู่อาศัย โดยต้องมีการปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ขุดลอกเส้นทางน้ำ จัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งกระจายสินค้าประมง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ ตลาดให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” นายประภัตร กล่าว

        สำหรับท่าเทียบเรือภูเก็ต มีท่าเทียบเรือความยาว 880 เมตร พร้อมระบบผลิตน้ำสะอาดและระบบบำบัดน้ำทิ้ง ด้านระบบสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย มีระบบผลิตน้ำสะอาด ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดี ตามประกาศกรมประมงและยังมีระบบบำบัดน้ำทิ้ง เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้ง ที่ปล่อยลงสู่สาธารณะจากท่าเทียบเรือประมง มีคุณภาพตามข้อกำหนด มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการณ์ด้านสุขอนามัย เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการให้บริการเรือประมงเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ สถานที่จำหน่ายสัตว์น้ำ อีกทั้ง มีมาตรการ และโครงการที่สำคัญ คือการตรวจสอบฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอาหารทะเล

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มี.ค. 2564
ความขัดแย้งทางด้านการเมืองในประเทศไทยนับเป็นปัญหาใหญ่มากว่า 10 ปี นับแต่การยึดอำนาจก่อการรัฐประหารเมื่อปี 2549 และถึงแม้ตลอดห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจุบัน ฝ่ายที่ควบคุมอำนาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยไปแล้ว2-3 ครั้งก็ตาม แต่คว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558