ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
พม.ยก พิษณุโลกโมเดล ศูนย์ดิจิทัลคนพิการ
21 ต.ค. 2563

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลดิจิทัลของคนพิการจำนวนกว่า 30,000 คน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งคนพิการที่ตกสำรวจอีกจำนวนหนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้กลุ่มคนพิการดังกล่าวสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของรัฐและการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างทั่วถึงด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาข้อมูลดังกล่าวจะใช้บล็อกเชน (Block Chain) เป็นจัดการข้อมูลในการเข้าถึงคนพิการในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นการช่วยเหลือคนพิการในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการที่พิษณุโลกเป็นจังหวัดแรกนำร่อง ในการสร้างเป็นต้นแบบสำหรับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
27 พ.ย. 2563
ปฏิบัติการย้ายข้าราชการที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยอีกครั้งหนึ่ง ต้องยอมรับว่าคือมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 ที่โยกย้าย อรรถพล เจริญชันษาจากอธิบดีกรมป่าไม้ที่ต้องดูแลความสมบูรณ์ของป่าเขาลำเนาไพรตามธรรมชาติ ไปนั่งกุมบังเหียนตำแหน่งอธิบดีกรม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558