ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
หลายประเทศสนับสนุนจีนเพิ่มขึ้น!เร่งเจรจาประเด็นทะเลจีนใต้
07 มิ.ย. 2559

           เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายหง เหล่ย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า มีประเทศที่แสดงความเข้าใจและสนับสนุนต่อจุดยืนของจีนในประเด็นทะเลจีนใต้มากขึ้นทุกวัน “พวกเขาสนับสนุนให้จีนจัดการปัญหาความขัดแย้ง และรักษาสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ผ่านการเจรจากับประเทศที่เกี่ยวข้อง ในข้อตกลงระดับทวิภาคีและการลงฉันทามติระดับภูมิภาคต่างๆ”

           จุดยืนของแทนซาเนีย ยูกันดา เอริเทรีย คอโมโรส และสหภาพแอฟริกา (AU) นั้นยุติธรรม เพราะสอดคล้องกับพื้นฐานความเป็นจริงในทะเลจีนใต้
Erastus Mwencha รองประธานคณะกรรมาธิการ AU กล่าวว่า ประเทศต่างๆมีความเห็นว่าควรจะมีโอกาสปรึกษาหารือและเจรจาตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้

           นายหง เหล่ยกล่าวว่า “จีนต้องการให้ประเทศที่เกี่ยวข้องกันมาหารือและเจรจากัน เพราะเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558