ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
(คลิป) จุรินทร์ ส่ง
31 มี.ค. 2563

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดแพลตฟอร์ม “สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี่" เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาร้านค้าโชวห่วยใกล้บ้าน รวมถึงโชวห่วยที่มีบริการส่งเดลิเวอรี่ หวังช่วยโชวห่วยและผู้บริโภคพ้นวิกฤติไวรัส ดีเดย์เปิดโครงการวันนี้ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล โดยกระทรวงพาณิชย์ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) พัฒนาแพลตฟอร์ม 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19) ทำให้ผู้บริโภคบางส่วน หาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ยากขึ้นและมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้บริการขนส่งเดลิเวอรีของแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น กระทรวงเล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว และต้องการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้สามารถจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุด จึงมองหาช่องทางการซื้อสินค้าให้กับประชาชน โดยช่องทางหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คือร้านค้าโชวห่วย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ โดยร้านค้าหลายแห่งมีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery) ด้วย นอกจากนี้ ร้านค้าโชวห่วยส่วนใหญ่ยังมีความแออัดน้อยกว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ทำให้มีความเสี่ยงน้อยกว่า จึงสามารถเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในภาวะวิกฤติเช่นนี้ได้

แพลตฟอร์ม ดังกล่าว ทำให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาร้านค้าโชวห่วยที่ใกล้บ้านหรือในพื้นที่ที่กำหนด รวมถึงร้านค้าที่มีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery) อีกทั้งยังมีรายละเอียดเงื่อนไขในการขนส่งและการชำระเงิน สินค้าพิเศษที่อยู่ในร้าน เช่น อาหารสด อาหารตามสั่ง เจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางติดต่อของร้านค้าด้วย จึงนับเป็นมิติใหม่ในการหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถหาซื้อได้ในพื้นที่ใกล้บ้าน แถมยังสะดวกสบายไม่ต้องเดินทาง เป็นการลดความเสี่ยงและสนองนโยบายรัฐบาลในการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อีกด้วย 

นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคแล้ว แพลตฟอร์มนี้ ยังเป็นช่องทางการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคและร้านค้าโชวห่วย ซึ่งจะทำให้ร้านโชวห่วยมียอดขายมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ ผู้บริโภคบางส่วนยังไม่ทราบว่ามีร้านโชวห่วยอยู่ในพื้นที่ของตนเอง หรือไม่ทราบว่ามีบริการหรือสินค้าพิเศษอะไรบ้างภายในร้าน ซึ่งการมีแพลตฟอร์มนี้ จะทำให้ผู้บริโภครู้จักร้านค้าโชวห่วย นำไปสู่การซื้อสินค้าและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโชวห่วยกับชุมชนในระยะยาว อันจะกลายเป็นจุดแข็งหนึ่งของร้านค้าโชวห่วยและทำให้ร้านโชวห่วยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ผู้บริโภคที่ต้องการค้นหาร้านค้าโชวห่วยใกล้บ้านท่านหรือในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งในเฟสแรกยังเป็นร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อน สามารถค้นหาได้ผ่าน 2 ช่องทางคือเว็บไซต์ 
https://สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่.moc.go.th ของกระทรวงพาณิชย์และไลน์ และ Line Chatbot ของ DGA (@dgachatbot) ในเบื้องต้น มีร้านค้าอยู่บนแพลตฟอร์ม 2,655 ร้านค้า และมีร้านค้าที่มีบริการส่งสินค้า (Delivery) 136 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีแผนจะขยายแพลตฟอร์มดังกล่าวในระดับประเทศต่อไปด้วย โดยหากท่านมีคำถามข้อสงสัยเพิ่มเติม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5986 สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558