ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
ยกเครื่องศูนย์บริการเอสเอ็มอี
27 ต.ค. 2558

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ปรับศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC: Business Opportunity Center) จากเดิมเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้เริ่มต้นธุรกิจ เป็นให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจรมากขึ้น  คาดว่าจะเปิดตัวภายในปี 2559 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการใช้บริการศูนย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมยังมีไม่มาก

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีแนวคิดปรับปรุงเป็นศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ (BSC: Business Service Center) โดยเน้นพัฒนา 3 จุดสำคัญ เพื่อให้บริการเอสเอ็มอีครอบคลุมขึ้น อาทิ มีข้อมูลเนื้อหาครบวงจร และเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ คอยให้คำปรึกษาประจำศูนย์ฯ และการพัฒนาเว็บไซต์ให้บริการแบบออนไลน์

 โดยเบื้องต้นจะพัฒนาศูนย์หลัก เพื่อให้บริการอย่างสมบูรณ์ 4 ศูนย์ คือ ศูนย์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 และกล้วยน้ำไท ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ส่วนศูนย์ให้บริการแบบทั่วไปอีก 8 ศูนย์ จะอยู่ตามศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคต่างๆ โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการศูนย์ BOC ได้ 3 ช่องทาง คือ ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ฯ ผ่าน Call Center 1358 และผ่านทางเว็บไซต์ http://boc.dip.go.th ทั้งนี้ การปรับปรุงศูนย์จาก BOC เป็น BSC จะช่วยบริการเอสเอ็มอีแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด้วย

สำหรับงบประมาณปกติ ในการช่วยเหลือและพัฒนาเอสเอ็มอีของภาครัฐ มีประมาณ 2,600 ล้านบาท และปีนี้กสอ. จะของบประมาณจาก สสว.จำนวน 630 ล้านบาท ช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหา และได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งภาคการค้าบริการ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จะว่าจ้างที่ปรึกษาธุรกิจวินิจฉัยปัญหาและแนะนในสถานประกอบการตั้งแต่ 3 - 12 วัน ตามลักษณะโครงการ โดยตั้งเป้าช่วยเหลือเอสเอ็มอี 17,000 ราย ให้สามารถประกอบธุรกิจได้ต่อไป ส่วนมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้านต่างๆ แบบบูรณาการ กสอ.อยู่ระหว่างการรวบรวม คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้เร็วๆ นี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
26 ก.พ. 2563
หากจะมองหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการหรือกูรูในการฟื้นฟูองค์กรที่กำลังประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพย์สินและเงินทุนแล้ว คงหาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย เพราะโลกธุรกิจมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะหากสอดส่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558