ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
สธ.มอบคลิปต้นแบบดูแลสุขภาพยุคnew normol
16 ก.ย. 2563

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเลขาสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และคุณธเนศร์ วรศรัณย์ กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร มอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการ ท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด 19 ภายใต้โครงการสุขภาวะของคนทำงานด้วย Healthy Living ให้แก่สถานประกอบการที่ชนะเลิศ

       นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย จัดการประกวดคลิปวีดิโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและ โรงแรม กรณีโควิด 19  ภายใต้แนวคิด “สถานประกอบการต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal” เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นๆ นำไปปฏิบัติ และส่งเสริมให้กลุ่มคนวัยทำงานปฏิบัติตนในฐานวิถีชีวิตใหม่และมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการระบาดของโรคอุบัติใหม่

          ด้าน ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์  กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขาสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การประกวดคลิปวีดีโอ ทำให้เห็นแนวทาง ความคิดสร้างสรรค์ ความตั้งใจในการสื่อถึงมาตรการการป้องกันโควิด 19 ในสถานประกอบการของตน เช่น การให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ  ทำให้สถานประกอบการอื่นๆสามารถนำไปปรับใช้ พร้อมเป็นการช่วยบรรเทาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และทำให้พนักงานในสถานประกอบการปลอดภัยจากโควิด 19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจครัวเรือนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

             ด้านคุณธเนศร์ วรศรัณย์ กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ทำให้เห็นถึงแนวทางการป้องกันโควิด 19 ในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี  เห็นถึงการช่วยเหลือสังคม เช่น การทำหน้ากากผ้าหรือแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่าย เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย และเห็นถึงการปรับกลยุทธ์ในธุรกิจรองรับฐานชีวิตใหม่แบบ New Normal ช่วยสร้างความมั่นใจในสินค้าและเชื่อมั่นในบริการ ที่สะอาดปลอดภัยเป็นอย่างมาก

         ทั้งนี้ มีสถานประกอบการร่วมส่งคลิปเข้าประกวด กว่า 27 แห่ง ผลการประกวดคลิปวิดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สถานประกอบการขนาดใหญ่ กลาง และ เล็ก ซึ่งแต่ละขนาดมีจำนวน 5 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร สถานประกอบการขนาดกลาง ได้แก่ บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด กรุงเทพมหานคร และสถานประกอบการขนาดเล็ก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สนิวส์ จ.นครราชสีมา ทุกคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะมีการนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558